Uncategorized

Mighty Short – Tee Shirts Illustrator

Mighty Short Illustrator
Davy Le Chevance, czyli Mighty Short, jest niezwykle wykwalifikowanym francuskim ilustratorem, koszulki ilustrator i dyrektor artystyczny, który ma duży portfolio pracy przemysłowej z kilkoma najpopularniejszymi klientami (Nike, Nike, Hummel, Grimey Wear, Reform, Iuter, Iuter, Ubrania, heretyka, Osneaker, dowolny typ czterdziestu, Artoyz, Soyu, drewniany kwartalnik zabawki, nieuczciwe projekt, prace sztuki komputerowej, magazyn z przodu, supergelule, tee Big Foot, Skatboards, Upper Society, Headliner Magazine, lafraise.com). Mimo to wciąż jest w stanie zachować swój silny i specjalny styl we wszystkich swoich dziełach. Marka Davy’ego nazywa się Mighty Short, a także pracował z wieloma innymi pod tą nazwą.

0/5 (0 recenzji)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *